Lidmaatschap

De uitvaartvereniging is een vereniging zonder winstoogmerk.

De vereniging heeft in de loop der jaren een bepaald vermogen gespaard en de belegging ervan, samen met de lidmaatschapscontributie worden aangewend om de kosten van een uitvaart zo laag mogelijk te houden, nu en in de toekomst.

Lid worden

Wilt u lid worden van de uitvaartvereniging? Stuur dan even een email met de onderstaande gegevens, er zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

  • Voornaam & achternaam
  • Straat, huisnummer, postcode, woonplaats
  • Telefoon
  • Emailadres
  • Aantal volwassenen & kinderen
  • Eventuele aanvullende informatie

Uitvaartvereniging Hoogezand

 Tel: 0598-395504

 Uitvaartverzorging Hulzebus
 Tel: 050-5251800

Voordelen van het lidmaatschap

  • De uitvaartverzorger is ter plaatse bekend en daarnaast op de hoogte van de plaatselijke gebruiken.
  • De vereniging mag geen winst maken. De kosten zijn dus zo laag mogelijk.
  • Alle informatie over een uitvaart kan verkregen worden bij de bestuursleden die eveneens op de hoogte zijn van de mogelijkheden.
  • U krijgt een eerste tegemoetkoming (de verenigingsvergoeding) in de kosten.

Bovengenoemde voordelen zullen u ongetwijfeld aanspreken. Wilt u meer weten, neem dan contact op met een van de bestuursleden of de administratie. U kunt zich ook direct aanmelden als lid.

 

Neem direct contact op

 

 

Meld u aan als lid

Kosten van een lidmaatschap

Ieder lid die ouder is dan 16 jaar betaalt een jaarlijkse bijdrage (= contributie).

Deze bedraagt: € 12,50 bij voorkeur te betalen middels automatisch incasso. Voor betaling middels automatische incasso krijgt u een korting.

Personen die zich aanmelden als lid en 36 jaar of ouder zijn betalen een zogenaamd entreebedrag dat bestaat uit de achterstallige contributie gerekend vanaf hun 36e jaar.

Iemand die 40 jaar is betaalt dus eenmalig 4 x € 10,50 (in geval van automatische incasso) en daarna ieder jaar de jaarlijkse contributie.

Iedereen kan lid worden ongeacht de leeftijd. Er wordt bij aanmelding niet gevraagd naar de gezondheidstoestand.

 

Neem direct contact op

 

 

Meld u aan als lid

Vergoeding

Voor contributie-betalende leden van 16 jaar en ouder bedraagt de vergoeding:

€ 650 met ingang van 2015.

Voor kinderen ( betalen geen contributie) is de vergoeding:

0 t/m 5 jaar: € 136

Dit geld ook voor levenloos geboren kinderen na een zwangerschap van 24 weken, mits de moeder minimaal 9 maanden lid is geweest:

6 t/m 12 jaar: € 272 , 13 t/m 15 jaar: € 408

 

Neem direct contact op

 

 

Meld u aan als lid

Beëindiging lidmaatschap

Wilt u het lidmaatschap beëindigen dan dient u dat minimaal 4 weken voor het einde van het jaar, schriftelijk te melden bij de administratie van de vereniging.

Zie hiervoor de statuten artikel 10, lid 3. U ontvangt een bevestiging van de administratie.